Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów

Elektrokardiograf jest powszechnie stosowany w kardiologii. Centralnym elementem urządzenia jest drukarka termiczna. Używany do wydruku papier EKG rejestruje wynik w postaci wykresu. Oferujemy produkty dedykowane do używanych w placówkach medycznych aparatów, takich jak: Schiller, Siemens, Biomedica, AsCard, Mortara....

Co to jest EKG?

Jednym z najczęściej wykonywanych badań jest EKG. Rejestruje aktywność elektryczną serca w celu identyfikacji i lokalizacji patologii. Cała procedura, wraz z przygotowaniem, trwa około 5 minut i jest całkowicie bezbolesna. Na kończynach i klatce piersiowej pacjenta umieszczane są elektrody. Pomiar różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy nimi tworzy obraz na specjalnym arkuszu milimetrowym. Widocznych jest na nim 12 linii, odnoszących się do różnych obszarów diagnozowanego narządu. Amplitudy i odstępy otrzymujemy w standardowej skali. Każdy 1 mm (jeden kwadrat) reprezentuje 40 milisekund na osi x i 0,1 miliwolta na oś y. Lekarz, analizując uzyskane rezultaty, zwraca uwagę na:

 • pracę mięśnia sercowego i jego rytm,
 • problemy z niedokrwieniem,
 • zaburzenia przewodzenia,
 • cechy zawału.

Uzyskiwany jest papier do EKG z diagramem, niezbędnym w diagnostyce wielu chorób, np.

 • arytmii,
 • choroby wieńcowej,
 • zapalenia serca,
 • nadciśnienia.

Składniki diagramu EKG

Krzywa, rejestrowana na papierze EKG składa się z wychyleń powyżej lub poniżej linii izoelektrycznej. Odchylenia zapisu stanowią załamki, które są dodatnie lub ujemne. Fragmenty linii pomiędzy nimi tworzą odcinki. Część krzywej obejmującą załamek i sąsiadujący z nim odcinek nazywa się odstępem elektrokardiogramu. Wykres to zawsze takie same składowe:

 • P – pierwszy załamek, następne – Q, R, S i T;
 • załamek P i odcinek PQ – odzwierciedlające zjawiska elektryczne dotyczące przedsionków;
 • zespół QRS, odcinek ST oraz załamek T – pokazujące zjawiska elektryczne zachodzące w obrębie komór.

Jak powstaje nadruk na papierze do EKG?

Zasada działania drukarki elektrokardiografu polega na szybkim wypalaniu arkuszu przez termiczne grzałki głowicy drukującej. Umieszczone są one nad całą szerokością zadrukowywanej powierzchni. Sprężyna naciska na głowicę, która zostaje dociśnięta. Powstaje na nim zaczernienie w odpowiednich miejscach. Przesuwa się pod głowicą, a grzałki wypalają na nim ciemniejsze ślady, tworząc diagram.

Papiery do EKG zbudowane są z 3 części:

 1. bazowej;
 2. zabezpieczającej – chroni przed wyblaknięciem pod wpływem światła słonecznego i wysokiej temperatury;
 3. termoczułej – zawiera warstwę podatną na działanie temperatury głowicy drukarki, czyli sensybilizator. Jego stopienie prowadzi do zmieszania formownika i wywoływacza koloru.

Dostępne w naszym sklepie papiery charakteryzują się wysoką jakością druku. Dzięki nim drukarki są trwałe i nie wymagają konserwacji.


Papiery rejestrujące do EKG

Szybki podgląd
Cena: 34,70 PLN 37,48 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 63,00 PLN 68,04 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 1,75 PLN 1,89 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 14,88 PLN 16,07 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 13,51 PLN 14,59 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 15,87 PLN 17,14 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 4,50 PLN 4,86 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 18,97 PLN 20,49 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 30,63 PLN 33,08 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 38,15 PLN 41,20 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 7,81 PLN 8,43 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 4,48 PLN 4,84 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 39,38 PLN 42,53 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 6,07 PLN 6,56 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 19,69 PLN 21,27 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 14,05 PLN 15,17 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 112,88 PLN 121,91 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 42,72 PLN 46,14 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 6,98 PLN 7,54 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 8,77 PLN 9,47 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 10,82 PLN 11,69 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 6,74 PLN 7,28 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 19,69 PLN 24,22 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 95,62 PLN 103,27 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 16,07 PLN 17,36 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 22,14 PLN 23,91 PLN brutto
Szybki podgląd
Cena: 7,63 PLN 8,24 PLN brutto