Rękawiczki medyczne: Bezpieczeństwo pacjentów poprzez właściwą higienę


Kiedy higiena odgrywa kluczową rolę w ochronie zdrowia, nie można lekceważyć znaczenia higieny rękawiczek medycznych. Rękawiczki medyczne są nie tylko narzędziem ochrony dla personelu medycznego, ale także gwarancją bezpieczeństwa dla pacjentów. Właściwe użytkowanie rękawiczek, zarówno jednorazowych, jak i ochronnych, może znacząco wpłynąć na minimalizację ryzyka infekcji. W tym wpisie wybieramy i omawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z rękawiczkami medycznymi, o których należy pamiętać.

Skuteczne użytkowanie rękawiczek medycznych

Jednorazowe rękawiczki medyczne są nieodłącznym elementem ochrony przed zanieczyszczeniami i czynnikami chorobotwórczymi. Stanowią skuteczną barierę, ale tylko wtedy, gdy przestrzegane są określone zasady korzystania z nich. Higiena rękawiczek medycznych nie dotyczy tylko pracowników służby zdrowia, ale jest równie ważna w codziennym życiu, zwłaszcza w czasach pandemii. Założenie rękawiczek jednorazowych może wydawać się wystarczające, ale to złudne poczucie bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożeń. Nieprzestrzeganie zasad higieny sprawia, że rękawiczki mogą stać się nośnikiem zakażeń. Rękawiczki jednorazowe, czy to lateksowe, nitrylowe lub winylowe, mają za zadanie chronić osobę je noszącą, ale nie zastępują higieny rąk ani nie mogą być podstawą do lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Aby rękawiczki jednorazowe stanowiły dobrą ochronę, należy używać ich zawsze, gdy istnieje prawdopodobieństwo zetknięcia się z materiałem potencjalnie zakaźnym. Wymiana rękawiczek po kontakcie z zakażonymi powierzchniami jest kluczowa, a ponowne wykorzystanie jest niedopuszczalne. Należy także unikać dotykania twarzy i nieosłoniętych części ciała podczas noszenia rękawiczek.

Bezpieczeństwo pacjentów a rękawiczki jednorazowe

Nakaz noszenia rękawiczek obowiązuje cały personel medyczny. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek, ponieważ błędy mogą prowadzić do zanieczyszczenia skóry. Rękawiczki powinny być odpowiednio dobrane, zapewniając komfort i odpowiedni poziom ochrony. Rękawiczki jednorazowe są niezbędne w sytuacjach, w których istnieje ryzyko kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi, czy skażonym środowiskiem. Obowiązek noszenia rękawiczek niejałowych występuje przy bezpośredniej styczności z krwią, błonami śluzowymi, uszkodzoną skórą, czy materiałem potencjalnie skażonym. W przypadku braku ekspozycji na potencjalnie zakaźne substancje, rękawiczki mogą nie być konieczne. Na przykład, przy pomiarze ciśnienia tętniczego krwi, pielęgnacji oczu i uszu, czy wykonywaniu dokumentacji medycznej. Rękawiczki nie tylko zmniejszają ryzyko przeniesienia czynników biologicznych za pomocą rąk, ale też w dużym stopniu ograniczają liczbę wystąpień zakażeń pracowniczych. Na przykład, przy zakłuciu zatrzymują mechanicznie około połowę materiału biologicznego. W obliczu pandemii, takiej jak COVID-19, zasady stosowania rękawiczek mogą ulec zmianie. Rękawiczki jednorazowe mogą być wymagane w większej liczbie sytuacji, aby zapewnić dodatkową ochronę.

Zasady higieny podczas zakładania i zdejmowania rękawiczek

Zakładanie i zdejmowanie rękawiczek medycznych to kluczowe etapy w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Higiena rękawiczek medycznych jest nie tylko zaleceniem, ale często obowiązkiem, który ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Oto kilka kluczowych zasad:

  1. Przygotowanie rąk przed założeniem rękawiczek - przed założeniem rękawiczek, ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem lub odkazić środkiem do dezynfekcji rąk. Następnie wyjąć rękawiczkę z opakowania, chwycić ją za końcówkę i wsunąć jednym płynnym ruchem, starając się nie dotykać gołymi rękami innych części rękawiczki. Następnie wyjąć drugą rękawiczkę, odwinąć zewnętrzną nadgarstkową część rękawicy i nałożyć ją na drugą rękę.
  2. Ostrożność podczas noszenia rękawiczek - mając założone rękawiczki, nie wolno dotykać okolic twarzy ani odsłoniętych części ciała. Po wykonanej czynności należy je wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.
  3. Zdejmowanie rękawiczek - aby bezpiecznie zdjąć rękawiczki, trzeba chwycić palcami końcówkę na wysokości nadgarstka tak, by nie dotknąć skóry, a następnie ściągnąć ją, przewracając na wewnętrzną stronę. Zdjętą rękawicę należy trzymać w nadal osłoniętej ręce; palce gołej ręki wsunąć pod rękawicę i jednym ruchem, zwijając ją od środka ściągnąć.
  4. Higiena po zdjęciu rękawiczek - po ściągnięciu rękawiczek, ręce umyć pod bieżącą wodą lub zdezynfekować środkiem antyseptycznym.
  5. Odpowiednie usuwanie rękawiczek - jeżeli rękawiczki miały kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, należy je wyrzucić do pojemnika na odpady skażone. W przypadku zwykłego użytkowania rękawiczek, gdzie ochrona dotyczyła miejsc nieskażonych biologicznie, rękawiczki można wyrzucić do kosza na odpady medyczne.

Zakładanie jałowych rękawiczek jednorazowych jest nieco bardziej skomplikowane i wymaga zachowania należytych środków ostrożności. Technika ta jest często ilustrowana w wytycznych WHO.

Wpływ rękawiczek na minimalizację ryzyka infekcji

Najważniejszym czynnikiem podczas wyboru rękawiczek medycznych jest dopasowanie ich do przeznaczenia. Różne procedury wymagają różnych typów rękawiczek, a nieodpowiedni wybór może prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia. Wybór materiału, z którego są wykonane rękawiczki, także ma znaczenie. Niektóre materiały mogą być bardziej odporne na różne substancje chemiczne, podczas gdy inne mogą zapewniać lepszą wrażliwość dotyku. Rękawiczki jednorazowe są często wybierane ze względu na wygodę i higienę. Są one zwykle wykonane z lateksu, nitrylu lub winylu. Lateks jest elastyczny i zapewnia doskonałą wrażliwość dotyku, ale może powodować alergie u niektórych osób. Nitryl jest odporny na wiele chemikaliów i jest dobrym wyborem dla osób uczulonych na lateks. Winyl jest mniej elastyczny niż lateks i nitryl, ale może być odpowiedni w niektórych zastosowaniach. Ważne jest również prawidłowe zakładanie i zdejmowanie rękawiczek, aby uniknąć kontaminacji. Rękawiczki powinny być zakładane na czyste i suche ręce, a po ich zdjęciu należy dokładnie umyć ręce. Nie należy używać tych samych rękawiczek do różnych zadań, ponieważ może to prowadzić do przeniesienia zanieczyszczeń.