Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem https://medycznysklep24.pl. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów medycznych za pośrednictwem sieci Internet.

Sprzedawcą jest SORIMEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Polska), NIP: 879 25 44 279, REGON: 340395280, KRS: 0000296230, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • - pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta +48 56 657 77 02 lub
 • - korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@sorimex.pl

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Użyty w Regulaminie pojęcie Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Kategorie Klientów:

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – to klient będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca jednoosobowy – klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1. Informacje ogólne

1.1. Zawartość Sklepu Internetowego, w tym informacje o towarze z opisem i oznaczeniem ceny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

1.2. SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie towarów były zgodne ze stanem faktycznym.

1.3. Wszystkie towary zamieszczone w sklepie www.medycznysklep24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.4. Wszystke towary stanowiące zawartość sklepu internetowego nie są przeznaczone do stosowania przez laików w rozumieniu art. 2 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych w zw. z art. 2 pkt. 38 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (laik tj. osoba fizyczna, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny). Składając zamówienie Klient oświadcza, że nie jest laikiem w rozumieniu ww. przepisów.

2. Składanie zamówień

2.1. Rozpoczynając proces zakupu, należy:

 • - jeśli Klient jest użytkownikiem Sklepu wystarczy wpisać podany przy rejestracji adres e-mail i hasło,
 • - jeżeli Klient dokonuje zakupów po raz pierwszy, należy podać dane zgodnie ze wskazówkami formularza rejestracyjnego.

a następnie kliknąć odpowiednią kategorię i wybrać towar, wpisać interesującą ilość, a następnie kliknąć znajdującą się obok ikonę z napisem "Dodaj do koszyka".

2.2. Towary ze statusem "dostępny od zaraz" dostępne są w magazynie sprzedawcy.

2.3. Zawartość koszyka podana jest w cenach brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.4. Po dodaniu wybranych towarów do koszyka, należy kliknąć w ikonę koszyka w nagłówku, aby sprawdzić zawartość koszyka zakupów. W tym miejscu można jeszcze zmienić jego zawartość.

2.5. Ostatnim etapem składania zamówienia jest wskazanie sposobu dostarczenia przesyłki i zapłaty oraz akceptacja zamówienia przez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3. Płatności

3.1. W Sklepie dostępne są następujące opcje płatności:

 • - Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi, realizowana przy odbiorze towaru,  wyłącznie dla wartości zamówienia poniżej 1000 zł brutto
 • - Przedpłata - dokonanie wpłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze proforma. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, zamówiony towar jest pakowany i wysyłany na adres Kupującego.
 • - Przelewy24 - dokonanie wpłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcy, zamówiony towar jest pakowany i wysyłany na adres Kupującego.
 • - Gotówka – zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.

3.2. W przypadku towarów na zamówienie, przedpłata nastąpić powinna po potwierdzeniu przez Sprzedawcy dostępności towaru i wystawieniu faktury proforma.

4. Dostawa

4.1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy:

 • - przesyłka kurierska
 • - odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedawcy

4.2. Koszty dostawy.

 • - Dostawa realizowana przez firmę kurierską:
  • - dla zamówień o wartości do 1079,99 zł brutto wynosi 27.06 zł brutto
  • - dla zamówień o wartości równej 1080,00 zł brutto lub wyższej, koszt wysyłki pokrywany jest przez Sprzedawcę
  • - w przypadku zamówień towarów o łącznej wadze powyżej 30 kg, koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie, o czym Klient jest poinformowany przez Sprzedawcę.
 • - Odbiór osobisty: 0,00 zł

4.3. Przy zamówieniu towarów o różnych terminach realizacji, tj., gdy część wyrobów z danego zamówienia ma wydłużony termin realizacji – koszty dostawy dzielone są w następujący sposób:

 • - koszt wysyłki towaru dostępnego ponosi Klient, na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem,
 • - natomiast koszt dostawy towaru na zamówienie ponosi Sprzedawca.

5. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od statusu dostępności zamówionych towarów. 
W przypadku płatności w formie przedpłaty, termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

5.1. Dla towaru oznaczonego jako "dostępny od zaraz", termin realizacji wynosi do 14 dni, przy czym w większości przypadków są 2-3 dni robocze.

5.2. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu przedłużającej się niedostępności zamówionego towaru i przekracza ustalony termin, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na zamówione towary lub zrezygnować z ich zakupu, chyba, że strony umówiły się inaczej 
i Klient wyraził na to zgodę.

6. Rabaty i promocje

6.1. Zakup towarów z wykorzystaniem kodu rabatowego wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem i akceptacją wszystkich zgód marketingowych i RODO tj.: 

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz w celu otrzymywania newslettera (informacji o promocjach, nowościach i innych oferowanych atrakcjach)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SORIMEX, ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez SORIMEX.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SORIMEX, ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, w celu obsługi i realizacji zamówień. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania."

7. Reklamacje

7. 1. Jeżeli w towarze ujawni się wada polegająca na niezgodności towaru z umową Klient będący przedsiębiorcą może skorzystać wyłącznie z gwarancji producenta zgodnie z procedurą Gwarancje i zwroty. Tylko w przypadku towarów nieobjętych gwarancją producenta, czyli przede wszystkim towarów o ograniczonym terminie użycia lub przeznaczonych do jednokrotnego użytku, zastosowanie mają zasady działania instytucji niezgodności towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym może skorzystać według własnego wyboru z gwarancji producenta lub uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2022.287 ze zm).

7. 2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową powinny być przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym kierowane  na adres SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, tel. +48 56 657 77 04, fax: +48 56 657 77 10, e-mail: sklep@sorimex.pl

7. 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

8. Zakres Regulaminu

W skład regulaminu wchodzą również następujące części informacyjne:

I. Gwarancja

II. Zastrzeżenia prawne

III. Informacje dotyczące Prawa odstąpienia od umowy

IV. Ochrona danych osobowych

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (t.j. Dz.U.2020.287 ze zm.)

Korzystanie z serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą wynikających z Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

I. Gwarancja

1. Każdy zakup towaru potwierdzany jest fakturą VAT lub paragonem. Po złożeniu zamówienia do Kupującego wysyłany jest e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do finalizacji transakcji.

2. Warunki udzielanej gwarancji dla oferowanych towarów są uzależnione od grupy wyrobów. Jeżeli do opakowania otrzymanego wyrobu nie została załączona instrukcja zawierająca warunki gwarancji lub karta gwarancyjna dla wyrobu, wówczas obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Gwarancji producenta (treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sorimex.eu/upload/pliki/ogolne-warunki-gwarancji.pdf).

3. Reklamacje gwarancyjne powinny być kierowane  na adres gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej.

II. Zastrzeżenia prawne

Prezentowane materiały oraz cała zawartość serwisu internetowego są własnością SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Toruniu, w szczególności chronioną prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wyłącznie uprawnioną do rozporządzania nimi oraz do zezwalania na korzystanie z nich jest SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Toruniu.

Informacje podane w serwisie WWW nie mogą być powielane, reprodukowane, przenoszone, rozpowszechniane lub przechowywane bez uprzedniej zgody SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Toruniu, poza wykorzystywaniem tych materiałów dla osobistego użytku. Wszelkie przypadki niedozwolonego korzystania z zawartości serwisu internetowego skutkować będą pociągnięciem osoby dokonującej naruszenia do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Informacje prezentowane w serwisie internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego.

Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych miejsc w Internecie. SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie bierze odpowiedzialności za informacje w nich zawarte. Użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

Klient uprawniony jest do wyświetlania i pobierania materiałów ze strony www.medycznysklep24.pl wyłącznie w celu niekomercyjnego użytku w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strona www.medycznysklep24.pl chroniona jest prawem autorskim i innymi prawami dotyczącymi praw własności intelektualnej.

Wszelkie oznaczenia towarów, nazwy producentów, bądź znaki towarowe umieszczone są na stronie www.medycznysklep24.pl wyłącznie w celach informacyjnych oraz stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej.

Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego należącego do SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. akceptuje zasady zawarte w Zastrzeżeniach prawnych.

Pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, bądź w zakresie wyrobów oferowanych w Sklepie Internetowym, należy kierować na adres e-mail: sklep@sorimex.pl., lub na numer tel.: +48 56 657 77 02.  

III. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca jednoosobowym ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru na wskazany adres Kupującego.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu i którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę (SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, tel. +48 56 657 77 04 Fax: +48 56 657 77 10, e-mail: sklep@sorimex.pl] o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, którego treść podano poniżej (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub stosowne oświadczenie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.medycznysklep24.pl, wówczas automatycznie generowana jest zwrotna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcy informacji o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca jednoosobowym zobowiązany jest niezwłocznie odesłać na swój koszt lub przekazać Sprzedawcy zwracany towar, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy zostanie uznane, jeżeli nadanie przesyłki zwrotnej nastąpi przed upływem wskazanego wyżej terminu.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorca jednoosobowym wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, 
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały zrealizowane w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat (poza kosztem odsłania na podany adres zwrotu) związanych ze zwrotem towaru. Jednocześnie Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z użytkowania go w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli Klient zmniejszy wartość towaru niewłaściwie go użytkując, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Sprzedawca gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego przepisami prawa z pkt. 1.

3. Dane Klientów  są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, 
w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta, w tym celu prosimy o informację na adres e-mail: 
rodo@sorimex.pl.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnione zostały Klientom w na stronie sklepu w zakładkach: Polityka prywatności i Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Sprzedawca: 
SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, 
Fax: +48 56 657 77 10, 
e-mail: 
sklep@sorimex.pl 
http://medycznysklep24.pl 

Klient 
________________________________ 
imię i nazwisko 
________________________________ 
adres 
________________________________ 
adres 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu _______________________ umowy dotyczącej zakupu: 

1. _________________________________________ ilość: ___________ 
(przedmiot sprzedaży) 

2. _________________________________________ ilość: ___________ 
(przedmiot sprzedaży) 

3. _________________________________________ ilość: ___________ 
(przedmiot sprzedaży) 

Doręczonych w dniu ___________________. 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości __________________ zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony w dniu ________________ w stanie niezmienionym. 

Z poważaniem 
___________________________