Na czym polega badanie EKG z użyciem holtera? 


Monitorowanie EKG metodą Holtera jest badaniem analizującym pracę serca pacjenta, które w odróżnieniu od klasycznego badania EKG przebiega w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę. Umożliwia to wykrycie z dużą dokładnością wszelkich nieprawidłowości oraz zaburzeń czynności elektrycznych serca. Badanie to jest wykorzystywane także w ocenie wpływu skuteczności wdrożonego leczenia, wykonanych zabiegów, a także pozwala na kontrolę pracy wszczepialnych urządzeń np. stymulatorów. Do badania wykorzystuje się specjalne elektrody EKG do holtera.

Ewolucja holterów EKG - od ciężkich prototypów do kompaktowych urządzeń

Monitor EKG potocznie zwany holterem zawdzięczamy amerykańskiemu biofizykowi Normanowi Holterowi, który we współpracy z Williamem Glasscockiem wynalazł urządzenie w XX wieku. Pierwsze prototypy sprzętu do monitorowania ważyły około 40 kg i były noszone na plecach! Współcześnie, rejestrator holterowski jest formatu dużego telefonu komórkowego i nie utrudnia codziennej aktywności życiowej pacjenta.

Należy podkreślić, że badanie EKG metodą holterowską jest bezinwazyjne, bezbolesne oraz co istotne przy współczesnym zabieganym społeczeństwie - nie wymaga przebywania osoby badanej w placówce medycznej jak w przypadku tradycyjnego badania EKG. Taki rodzaj badania znacząco wpływa na poprawę komfortu pacjenta i daje bardzo miarodajne wyniki. Lekarz decydując się na holter zmniejsza ryzyko nieprawidłowości w wynikach spowodowanych stresem, który może towarzyszyć pacjentowi podczas wizyty u lekarza. Zwiększa także szansę na wykrycie utajonych zaburzeń, których nie można wykryć klasycznym kilkuminutowym EKG. 

Jak się przygotować do badania EKG z użyciem holtera?

Do wykonania holtera serca pacjent nie musi przygotowywać się w sposób szczególny. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych informacjach:

  • skóra w miejscach kontaktu z przyklejonymi elektrodami EKG do holtera powinna być dobrze przygotowana, tj. odtłuszczona a owłosienie usunięte.
  • w trakcie noszenia holtera pacjent powinien wykonywać zwyczajowe czynności, aby uzyskać jak najbardziej rzetelne wyniki – nie jest wskazane oszczędzanie się ani nadmierne przeforsowywanie.
  • dobrą praktyką jest sporządzanie notatek z obserwacjami występujących dolegliwości, uwzględniając czas ich występowania, czy rodzaj wykonywanej czynności, przy których wystąpiły dolegliwości,
  • podczas noszenia holtera kontakt z wodą tj. branie kąpieli, pryszniców, pływanie jest niedozwolone! Może to uszkodzić holter, ponieważ urządzenie nie jest wodoodporne! Ponadto, kontakt z wodą może być przyczyną osłabienia przyczepności elektrod EKG do ciała co w efekcie może prowadzić do odklejenia elektrody i utraty rejestrowanego sygnału.
  • w trakcie trwającego badania warto kontrolować co jakiś czas przyczepność elektrod EKG do skóry oraz czy zatrzaski / kable nie wypięły się z elektrod / holtera. Zapobiegnie to utracie rejestrowanego sygnału, co mogłoby skutkować koniecznością powtórzenia badania.

Wskazania do badania holterowskiego

Całodobowa obserwacja akcji serca umożliwia diagnozę wielu schorzeń kardiologicznych oraz monitorowanie już istniejących nieprawidłowości. Wskazaniami do przeprowadzenia badania są m.in.:

  • nierówna praca serca, kołatania,
  • stan po zawale serca,
  • wszczepione urządzenia, np. rozrusznik,
  • arytmia,
  • zasłabnięcia, zawroty głowy z podejrzeniem przyczyny kardiologicznej.

Po zdjęciu holtera, wszystkie wyniki, które zarejestrowało urządzenie są interpretowane przez lekarza specjalistę.

Jednorazowe elektrody EKG do holtera

Jednorazowe elektrody EKG do badań holterowskich są specjalnym rodzajem elektrod EKG używanych do monitorowania elektrokardiograficznego (EKG) przez dłuższy okres czasu, najczęściej przez 24-48 godzin. Są one zaprojektowane do użytku przez pacjentów w domu lub w innych codziennych sytuacjach i umożliwiają rejestrowanie aktywności elektrycznej serca przez cały ten czas.
Jednorazowe elektrody holterowskie są wygodne w użyciu, ponieważ nie wymagają konieczności odklejania ich od ciała i ponownego naklejania w trakcie monitorowania. Zapewniają wysoką adhezję oraz bardzo dobrą jakość sygnału EKG, dzięki zastosowaniu specjalnego żelu.
Elektrody holterowskie mają zazwyczaj kształt małych okręgów lub prostokątów, które są przyklejane do odpowiednich miejsc na klatce piersiowej. Elektrody EKG do holtera posiadają specjalne nacięcie umożliwiające stabilizację kabli EKG. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących korzystania z jednorazowych elektrod EKG do badań holterowskich, ponieważ odpowiednie umieszczenie elektrod ma istotny wpływ na jakość zarejestrowanych sygnałów. Przed przystąpieniem do badania holterowskiego, lekarz lub technik medyczny powinien odpowiednio przygotować pacjenta, oczyszczając i przygotowując skórę w miejscach, gdzie zostaną umieszczone elektrody.
Należy pamiętać, że procedura monitorowania holterowskiego, w tym zastosowanie jednorazowych elektrod EKG, może się różnić w zależności od lokalnych praktyk i dostępnych urządzeń medycznych. Zawsze warto skonsultować się z odpowiednim specjalistą, takim jak kardiolog, aby uzyskać dokładne informacje na temat konkretnych wytycznych i instrukcji dotyczących korzystania z jednorazowych elektrod EKG do badań holterowskich.

Sprawdź! elektrody EKG do holtera SORIMEX