Na czym polega badanie SpO2?

Podstawowy pomiar zdrowia - saturacja krwi

Jednym z najważniejszych aspektów monitorowania zdrowia jest badanie saturacji, które jest używane przez lekarzy, pielęgniarki oraz przez pacjentów w trakcie opieki domowej na całym świecie. Saturacja krwi jest parametrem, który wymaga stałej kontroli podczas wielu różnych procedur, zabiegów medycznych a także wobec pacjentów będących pod stałym monitoringiem. 

Czym jest saturacja krwi?

Saturacja (łac. saturatio) – oznacza nasycenie cieczy gazem. W medycynie dokonuje się pomiarów nasycenia płynów ustrojowych, m.in. krwi czy płynu komórkowego gazami. SpO2 oznacza nasycenie badanej krwi gazami, przede wszystkim tlenem. Pomiary saturacji krwi dokonywane są za pomocą pulsoksymetrów. Jednocześnie rejestrowana jest również częstotliwość pracy serca (puls).

Jak przebiega badanie SpO2?

Badanie saturacji, znane również jako pomiar SpO2 (nasycenie krwi tlenem), to nieinwazyjne badanie, które mierzy poziom tlenu we krwi. Badany przyjmuje pozycję w której nie wykonuje ruchów. Do ciała pacjenta mocowany jest czujnik pomiaru saturacji (np. na palec). Czujnik SpO2 wyposażony jest w dwie diody – ze światłem czerwonym i podczerwonym. Emitują one promieniowanie, wchłaniane przez krew, która przepływa przez naczynia krwionośne. Fotodetektor, który jest wmontowany w czujnik, mierzy sygnały zwrotne. Krew utlenowana ma inne właściwości niż krew odtlenowana – to pozwala uzyskać wynik w postaci % nasycenia. Następnie zapis trafia do odbiornika w postaci pulsoksymetru napalcowego lub monitora pacjenta. Po kilku sekundach od włączenia aparatu za pomocą przycisku na wyświetlaczu urządzenia pojawia się wynik. Jest on pokazany w postaci wartości procentowych i liczb. Na wyświetlaczu można również zobaczyć również wykres.

Należy zwrócić uwagę na kluczowe czynniki, które mogą zakłócić badanie SpO2, m.in.
- poruszanie się
- niskie ciśnienie krwi
- ciemny lakier na paznokciach
- mokre palce lub inne miejsce, gdzie mocujemy czujnik
- niepoprawne założenie urządzenia (np. przez długie paznokcie)
- anormalna temperatura (gdy mamy bardzo zmarznięte ciało)
- choroby skóry/paznokci
- rany na kończynie
- źle dobrany rozmiar czujnika
- zmiany patologiczne organizmu

Dlaczego badanie saturacji jest ważne?

Badanie saturacji jest jednym z kluczowych wskaźników stanu zdrowia pacjenta i może dostarczyć cennych informacji na temat jego funkcji oddechowej oraz zdolności organizmu do prawidłowego dostarczania tlenu do tkanek. Niskie poziomy SpO2 mogą wskazywać na problemy z oddychaniem, niedotlenienie lub inne poważne choroby układu oddechowego.

Kiedy należy wykonać badanie saturacji?
- przewlekła choroba układu oddechowego
- objawy świadczące o niewydolności oddechowej
- utrata węchu i smaku (symptomy zakażenia Sars-Cov2)
- monitorowanie stanu zdrowia pacjenta po operacji
- monitorowanie stanu zdrowia pacjenta bezpośrednio po i w trakcie tlenoterapii
- stałe monitorowanie noworodków
- diagnostyka bezdechu
- stałe monitorowanie pacjenta w przypadku różnych schorzeń, chorób czy przebytych zabiegów – pomiar saturacji to standardowy element monitorów pacjenta (razem z EKG, pomiarem temperatury i ciśnieniem krwi)

Jak odczytywać zapis SpO2?

Wyniki należy interpretować w następujący sposób: jeśli uzyskano wynik wynoszący 96%, oznacza to, że w momencie badania co najmniej 95% hemoglobiny przenosi tlen do komórek organizmu.
Należy zwrócić uwagę, że poniższe zakresy mogą być inne, zależnie od źródła danych:

 1. U osób dorosłych powinna mieścić się w przedziale 95 – 99%
 2. W przypadku osób starszych, powyżej 70 r.ż norma saturacji wynosi 92 – 95%. Taka sama jest u osób z niektórymi chorobami przewlekłymi
 3. U pacjentów w trakcie tlenoterapii saturacja powinna wynosić 98 – 100%
 4. U palaczy papierosów saturacja zwykle jest niższa niż u osób prowadzących racjonalny tryb życia. Wynosi 92 – 95%
 5. Saturacja poniżej normy oznacza niedotlenienie organizmu, zwane hipoksemią. Osoby z wynikiem saturacji poniżej 90% muszą być poddane tlenoterapii

Zastosowanie badania saturacji w praktyce

Badanie saturacji jest łatwe w użyciu i często stosowane w różnych środowiskach, takich jak:

 1. W szpitalach i placówkach medycznych: Lekarze i pielęgniarki monitorują SpO2 u pacjentów podczas hospitalizacji, operacji, terapii intensywnej oraz w diagnostyce różnych schorzeń
 2. W transporcie medycznym: to może być pierwsza informacja o stanie zdrowia pacjenta
 3. W domowej opiece zdrowotnej: pacjenci z przewlekłymi chorobami mogą kontrolować swoje SpO2 w domowym środowisku, dzięki przenośnym pulsoksymetrom
 4. W gabinetach lekarskich: jako badanie, które można wykonać nieinwazyjnie i natychmiastowo


Badanie saturacji można też przeprowadzić dla wielu grup wiekowych:

 • niemowlętom
 • noworodkom
 • dzieciom
 • dorosłym

W ofercie SORIMEX znajdziesz czujniki SpO2 jednorazowego i wielokrotnego użytku dostosowane dla każdego pacjenta i wygodne do stosowania zależnie od środowiska pracy czy nawyków specjalisty.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z przeprowadzeniem pomiaru saturacji krwi.

1. Czy badanie SpO2 boli?
Nie, nie jest bolesne – to badanie całkowicie nieinwazyjne.

2. Czy muszę się przygotować do badania saturacji krwi?
Nie są wymagane specjalne przygotowania. Warto poinformować lekarza/pielęgniarkę o chorobach i zmianach skórnych, a Panie powinny udać się na badanie z krótkimi paznokciami i bez tipsów. Niektóre placówki są zaopatrzone w czujniki dostosowane do takich pacjentów, np. klipsy nauszne lub czujniki wielopunktowe. 

3. Czy mogę wykonać badanie, będąc w ruchu?
Niektóre czujniki SpO2 wspierają pomiar u osób w ruchu, zdecydowana większość urządzeń zakłada jednak badanie osoby, która przyjęła pozycję stateczną. 

4. Do jakiego urządzenia podłączam czujnik SpO2?
Na oddziałach szpitalnych będą to kardiomonitory (monitory pacjenta). W opiece domowej – przenośne pulsoksymetry. Niekiedy czujnik jest zintegrowany z modułem pulsoksymetru, czyli nie występuje żadne okablowanie, a urządzenie jest zasilane bateriami. 

5. Dlaczego mierzenie saturacji jest ważne? 
Jest ważne, ponieważ dostarcza wielu cennych informacji nt. stanu Twojego zdrowia. Niskie wysycenie krwi tlenem może wskazywać na problemy z oddychaniem i powinno stanowić początek dalszej diagnostyki. 

6. Jaki poziom SpO2 wymaga natychmiastowej interwencji medycznej? 
Poziom poniżej 90% to przesłanka do natychmiastowego wezwania pomocy medycznej, nie zwlekaj ani chwili!

7. Czy warto regularnie badać SpO2?
Oczywiście. Dla osób chorujących przewlekle to informacja związana z przebiegiem choroby – dzięki temu można ocenić, czy stan pacjenta się pogarsza, a może zastosowane leczenie przynosi pożądane efekty. Osoby zdrowe powinny wykonywać poziom sporadycznie oraz w trakcie pogorszenia stanu zdrowia.