Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów

Kable EKG SORIMEX

logo Medycznysklep24.pl Kable EKG do diagnostyki

Kable EKG do diagnostyki stosowane są przy przeprowadzaniu zapisu czynności bioelektrycznej serca. Zapisy takie niezbędne są wtrakcie badania wykonywanego w czasie hospitalizacji lub w warunkach ambulatoryjnych.

Kable EKG do diagnostyki posiadają 10 odprowadzeń (6 przedsercowych i 4 kończynowe). Konstrukcyjnie oferowane wyroby mogą być wykonane z ochroną przed impulsem defibrylującym (kable typu KT) lub też bez niej (KP, KB). Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z większością aparatów EKG dostępnych na rynku.

logo Medycznysklep24.pl Kable EKG do badań holterowskich

Kable EKG do badań holterowskich przeznaczone są do przekazywania sygnałów elektrycznych pobranych z organizmu człowieka za pośrednictwem elektrod EKG, do urządzeń przetwarzających te sygnały - aparatury EKG. Stosowane są przy przeprowadzania nieinwazyjnego, powtarzalnego i powszechnie dostępnego badania, jakim jest 24-godzinne monitorowanie EKG, mającego na celu ocenę aktywności elektrycznej serca w ciągu całej doby.

Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej. Produkujemy kable z 3, 5, 7 i 10 wyprowadzeniami. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma urządzeniami holterowskimi dostępnymi na rynku.

logo Medycznysklep24.pl Kable EKG do monitorowania

Przeznaczone są do kardiomonitorów dokonujących rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci napięć pomiędzy elektrodami EKG. Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej z 3, 4 i 5 wyprowadzeniami. Od strony pacjenta kable mogą być zakończone wtykiem bananowym, klamrą lub zatrzaskiem. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma kardiomonitorami używanymi w placówkach medycznych.