Kable EKG SORIMEX

logo Medycznysklep24.pl Kable EKG do diagnostyki

Kable EKG do diagnostyki stosowane są przy przeprowadzaniu zapisu czynności bioelektrycznej serca. Zapisy takie niezbędne są wtrakcie badania wykonywanego w czasie hospitalizacji lub w warunkach ambulatoryjnych.

Kable EKG do diagnostyki posiadają 10 odprowadzeń (6 przedsercowych i 4 kończynowe). Konstrukcyjnie oferowane wyroby mogą być wykonane z ochroną przed impulsem defibrylującym (kable typu KT) lub też bez niej (KP, KB). Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z większością aparatów EKG dostępnych na rynku.

logo Medycznysklep24.pl Kable EKG do badań holterowskich

Kable EKG do badań holterowskich przeznaczone są do przekazywania sygnałów elektrycznych pobranych z organizmu człowieka za pośrednictwem elektrod EKG, do urządzeń przetwarzających te sygnały - aparatury EKG. Stosowane są przy przeprowadzania nieinwazyjnego, powtarzalnego i powszechnie dostępnego badania, jakim jest 24-godzinne monitorowanie EKG, mającego na celu ocenę aktywności elektrycznej serca w ciągu całej doby.

Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej. Produkujemy kable z 3, 5, 7 i 10 wyprowadzeniami. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma urządzeniami holterowskimi dostępnymi na rynku.

logo Medycznysklep24.pl Kable EKG do monitorowania

Przeznaczone są do kardiomonitorów dokonujących rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci napięć pomiędzy elektrodami EKG. Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej z 3, 4 i 5 wyprowadzeniami. Od strony pacjenta kable mogą być zakończone wtykiem bananowym, klamrą lub zatrzaskiem. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma kardiomonitorami używanymi w placówkach medycznych.