Kable EKG SORIMEX

Wyświetlono: 1 – 12 z 12 wyników

Kable EKG do diagnostyki

Kable EKG do diagnostyki stosowane są przy przeprowadzaniu zapisu czynności bioelektrycznej serca. Zapisy takie niezbędne są w trakcie badania wykonywanego w czasie hospitalizacji lub w warunkach ambulatoryjnych.

Kable EKG do diagnostyki posiadają 10 odprowadzeń (6 przedsercowych i 4 kończynowe). Konstrukcyjnie oferowane wyroby mogą być wykonane z ochroną przed impulsem defibrylującym (kable typu KT) lub też bez niej (KP, KB). Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z większością aparatów EKG dostępnych na rynku. Należy pamiętać, że kable EKG odgrywają bardzo ważną rolę w badaniu, a ich jakość przekłada się na wiarygodnośćwyników.

Kable EKG do badań holterowskich

Kable EKG do badań holterowskich przeznaczone są do przekazywania sygnałów elektrycznych pobranych z organizmu człowieka za pośrednictwem elektrod EKG, do urządzeń przetwarzających te sygnały - aparatury EKG. Stosowane są przy przeprowadzania nieinwazyjnego, powtarzalnego i powszechnie dostępnego badania, jakim jest 24-godzinne monitorowanie EKG, mającego na celu ocenę aktywności elektrycznej serca w ciągu całej doby.

Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej. Produkujemy kable z 3, 5, 7 i 10 wyprowadzeniami. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma urządzeniami holterowskimi dostępnymi na rynku.

Kable EKG do monitorowania

Kable EKG do monitorowania przeznaczone są do kardiomonitorów dokonujących rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci napięć pomiędzy elektrodami EKG. Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej z 3, 4 i 5 wyprowadzeniami. Od strony pacjenta kable mogą być zakończone wtykiem bananowym, klamrą lub zatrzaskiem. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma kardiomonitorami używanymi w placówkach medycznych.

Kabel, elektroda, EKG – co wpływa na jakość badania elektrokardiologicznego?

Zrozumienie relacji między poszczególnymi elementami: elektrodami, kablami EKG itp., jest kluczowe dla prawidłowej interpretacji elektrokardiogramu. Elektrody są bezpośrednio powiązane z odprowadzeniami, ale nie zawsze terminy te są używane zamiennie. Dlatego nie możemy myśleć, że na podstawie liczby odprowadzeń kabla znamy ilość odczytów wykonanych w EKG – 4 odprowadzenia oznaczają cztery elektrody, nie cztery odczyty, a kabel EKG na 5 odprowadzeń nie oznacza wyłącznie pięciu zapisów. Na przykład z kablem EKG o 4 odprowadzeniach, z czterech elektrod kończynowych uzyskujemy zapis w sumie aż sześciu odprowadzeń, natomiast kabel EKG na 5 odprowadzeń pozwala na jeszcze dokładniejszą analizę przedsercową.

W kontekście odprowadzeń przedsercowych, które obejmują V1, V2, V3, V4, V5 i V6, różnica w liczbie elektrod ma znaczący wpływ na lokalizację potencjalnej patologii serca. Odprowadzenia V1 i V2 skupiają się na przegrodzie serca, V3 i V4 na przedniej ścianie, a V5 i V6 na bocznej ścianie serca. Dzięki odpowiedniej pozycji elektrod i korzystaniu z wysokiej jakości kabla do EKG z 5 odprowadzeniami możemy uzyskać bardziej szczegółowy "obraz", który jest nieoceniony w diagnozowaniu problemów z różnych części serca.

Jakość kabli do EKG jest zatem nie tylko kwestią techniczną, ale ma bezpośrednie przełożenie na dokładność diagnostyki. Należy pamiętać, że choć elektrody odpowiadają odprowadzeniom w przypadku odprowadzeń przedsercowych, w przypadku kończynowych i wzmocnionych stosunek ten nie jest już tak prosty. Właściwy dobór kabla do elektrody i rodzaju badań jest zatem kluczowy dla uzyskania wiarygodnych wyników EKG.

Podsumowując, zarówno kable do EKG na 4 odprowadzenia, jak i te do EKG na 5 odprowadzeń mają swoje specyficzne zastosowania i znaczenie w diagnostyce kardiologicznej. Wybór odpowiedniego elementu powinien być podyktowany konkretnymi potrzebami klinicznymi i charakterem badania.


Popularne marki w kategorii Kable i przewody EKG SORIMEX

Popularne podkategorie w kategorii Kable i przewody EKG SORIMEX

Bestsellery