Na czym polega kontrola jakości rękawic diagnostycznych?


Dlaczego jakość rękawic diagnostycznych jest ważna? Jakie normy powinny spełniać? Na jakie parametry zwrócić uwagę? Dzięki tym informacjom decyzja o zakupie rękawic medycznych będzie łatwiejsza! Sprawdź i przekonaj się, że SORIMEX przykłada najwyższą wagę do jakości i bezpieczeństwa swoich wyrobów!

Jakość rękawic używanych podczas procedur medycznych czy też higienicznych odgrywa kluczową rolę w zachowaniu bezpieczeństwa.

Rękawice medyczne – jako wyroby medyczne – powinny spełniać wymogi następujących norm:

  • PN-EN 455-1:2020 – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur
  • PN-EN 455-2:2015 – Rękawice medyczne jednorazowego użytku — Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych
  • PN-EN 455-3:2015 – Rękawice medyczne jednorazowego użytku — Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej
  • PN-EN 455-4:2010 – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku — Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości

Wymagania i badania na nieobecność dziur

Rękawice medyczne nie powinny wykazywać nieszczelności. Sprawdzenie polega na badaniu wodoszczelności podczas testu wodnego z użyciem 1000 ml wody.

Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych

Niedopasowane rękawice mogą skutecznie obniżyć komfort pracy, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić wykonanie zadania. Ważne zatem jest kontrolowanie zgodności  rozmiarów i długości, aby potwierdzić wymagania określone w normie.

Aspektem mogącym wpływać na komfort użytkowania jest rozciągliwość rękawic. Zdecydowanie największą rozciągliwością charakteryzują się rękawice lateksowe (https://www.medycznysklep24.pl/rekawice-lateksowe), najmniejszą rękawice winylowe.

Kolejnym ważnym parametrem jest minimalna siła zerwania. Wymagania dotyczące siły zrywania określone w normie rękawica powinna utrzymywać przez cały wyznaczony czas życia. Wymagania te są takie same w przypadku rękawic diagnostycznych lateksowych oraz rękawic nitrylowych (https://www.medycznysklep24.pl/rekawice-nitrylowe) i wynoszą min. 6 N. Wyjątkiem są rękawice winylowe, dla których minimalna siłę zerwania określono na poziomie min. 3,6 N. Wymagania dla rękawic chirurgicznych (https://www.medycznysklep24.pl/rekawice-chirurgiczne) są wyższe i wynoszą min. 9 N niezależnie od materiału, z którego są wykonane rękawice.

Kontroli podlegają również grubości ścian rękawic diagnostycznych. Wartości te są sprawdzane dla palców, dłoni oraz mankietu rękawicy. Grubość ścianek rękawic ma wpływ na podatność rękawicy na uszkodzenia.

Oznakowanie rękawic diagnostycznych

Normy PN EN 455 określają sposób, w jaki powinna być oznakowana rękawica diagnostyczna. W związku z czym opakowania rękawic są sprawdzane pod kątem umieszczenia na nich symboli i zawartych informacji.

Ocena wizualna

Podczas kontroli wizualnej sprawdzana jest zgodność koloru rękawic, nieobecność przebarwień, zgrubień i zanieczyszczeń.

Ocena wizualna

Ilość sprawdzanych wyrobów

Dla każdej partii należy pobrać do sprawdzeń próbkę odpowiadającą pierwszemu ogólnemu poziomowi kontroli wg normy ISO 2859-1: 2003. Wymagany normą poziom nieobecności dziur to AQL 1.5.

AQL to inaczej limit akceptowalnej jakości. Poziom AQL określa dopuszczalną ilość defektów na określoną wielkość próbki. Im ten poziom jest niższy tym mniejsza jest dopuszczalna ilość wyrobów niezgodnych.

W ofercie naszego internetowego sklepu medycznego www.medycznysklep24.pl znajdują się rękawice diagnostyczne nitrylowe, lateksowe, winylowe oraz chirurgiczne spełniające powyższe wymogi norm. 
Wieloetapowy proces kontroli jakości począwszy od kontroli odbiorczej dostaw po kontrolę końcową i zwolnieniem wyrobów do obrotu, pozwala ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia niezgodności. Umożliwia on także wytworzenie wyrobów spełniających wymagania klientów przy zachowaniu najwyższych standardów produkcji.