Działania proekologiczne w SORIMEX


Firma SORIMEX, działająca od 35 lat na rynku produkcji elektrod EKG i okablowania medycznego, daje przykład, jak odpowiedzialność ekologiczna może być wprowadzana na różnych płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd inicjatyw proekologicznych realizowanych przez firmę.

Zarządzanie odpadami

Firma SORIMEX, działająca od 35 lat na rynku produkcji elektrod EKG i okablowania medycznego, zdecydowała się na implementację selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie firmy wyznaczone zostały specjalne miejsca, które są ogólnodostępne i właściwie oznakowane. Tam zbierana jest makulatura, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz zużyte żarówki, świetlówki i baterie. Odpady produkcyjne są odpowiednio segregowane zgodnie z właściwym dla nich kodem odpadów, a następnie przekazywane do firmy Optimarecykling, zajmującej się recyklingiem i przetwarzaniem odpadów. Wszystkie wytworzone odpady są rejestrowane na bieżąco i raportowane do ogólnokrajowej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Edukacja ekologiczna i współpraca z organizacjami proekologicznymi

SORIMEX współpracuje z organizacjami takimi jak TOM-DOLEKO_EKOLA, które pomagają w odzyskiwaniu odpadów opakowaniowych. Firma inwestuje w eko-szkolenia dla swoich pracowników, aby zwiększyć ich świadomość ekologiczną. Przeprowadzane są również działania uświadamiające w zakresie ekologii w dziale produkcji. Wdrażana Polityka Poszanowania Zasobów Naturalnych i Dbania o Środowisko promuje zrównoważone podejście do działalności biznesowej, podkreślając jak wiele zależy od każdej osoby, a suma tych działań ma rzeczywisty wpływ na całą planetę.

Doradztwo z zakresu ochrony środowiska

W 2022 roku SORIMEX rozpoczęła współpracę z firmą Labotest, która dostarcza doradztwa w zakresie ochrony środowiska, monitoruje zgodność z przepisami prawnymi oraz przeprowadza audyty kontrolne. To pozwala na ciągłe doskonalenie działań proekologicznych w przedsiębiorstwie, a także na identyfikowanie ewentualnych obszarów wymagających interwencji.

Inwestycje w odnawialne źródła energii

Firma korzysta z własnej instalacji fotowoltaicznej, która zaspokaja około 25% zapotrzebowania na energię elektryczną. W najbliższym czasie planowane jest zwiększenie mocy wytwórczej, aby zaspokoić 75% potrzeb energetetycznych. Inwestycja w fotowoltaikę przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Monitorowanie zużycia energii i optymalizacja procesów

SORIMEX stale analizuje swoje zużycie energii elektrycznej i gazu, co pozwala na szybkie podejmowanie działań korygujących. Na bieżąco kontrolowane są faktury oraz stan liczników, co pozwala na podejmowanie decyzji opartych na rzeczywistych danych. Dział produkcji prowadzi różne inicjatywy mające na celu ograniczenie zużycia energii, takie jak obniżanie zużycia sprężonego powietrza. Przykładem takiego działania jest redukcja ciśnienia roboczego na maszynach produkcyjnych z 9 barów do 6 barów, co pozwoliło na obniżenie zużycia energii elektrycznej o 15% oraz poprawiło stabilność techniczną maszyn przy utrzymaniu wysokiej zdolności produkcyjnej.

Śledzenie trendów na rynku energetycznym i współpraca z dostawcami energii

Bieżące monitorowanie sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pozwala firmie na korzystanie z najlepszych ofert rynkowych. Dzięki współpracy z fińską firmą energetyczną Fortum, SORIMEX ma możliwość korzystania z platformy do kontraktowania energii bezpośrednio od dostawcy.

Zielony Certyfikat - potwierdzenie zaangażowania w ekologiczne źródła energii

W 2022 roku, SORIMEX otrzymała Zielony Certyfikat od swojego dostawcy energii elektrycznej, Fortum, co potwierdza, że 100% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Przyznanie certyfikatu jest dowodem na zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i troskę o środowisko.

Podsumowując, SORIMEX aktywnie dąży do minimalizowania wpływu swojej działalności na środowisko, inwestując w zielone technologie, edukację ekologiczną, monitorowanie i optymalizację zużycia energii, a także współpracując z partnerami zorientowanymi na ochronę środowiska. Działania te pokazują, że odpowiedzialność biznesowa i dbałość o planetę mogą iść w parze, przynosząc korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i otaczającemu je środowisku.